Code of Conduct

Toimintaohjeet (Code of Conduct) tarkoittavat yrityksen tapaa toimia eettisesti ja sosiaalisesti oikein ympäristö huomioon ottaminen.

Suomessa Nordic LED Solutions -tuotteiden myynnistä ja markkinoinnista vastaa OEM Finland Oy.

OEM:n toimintaohjeet perustuvat YK:n Global Compactin kymmeneen perusperiaatteeseen. Toimintaohjeet koskevat ihmisoikeuksia, ympäristöä sekä työoikeudellisia ja korruptiota vastustavia kysymyksiä. Nämä ovat olennainen osa koko konsernin vastuullista liiketoimintaa. Toimintaohjeiden tärkeimmät alueet ovat:

Ihmisoikeudet

1. OEM tukee ja kunnioittaa kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia.
2. OEM ei ole osallisena ihmisoikeuksien väärinkäytössä.


Työlainsäädäntö

3. OEM:n työntekijöillä on lain sallimissa puitteissa oikeus perustaa ammattiyhdistysliike tai kuulua sellaiseen. OEM:n työntekijöillä on oikeus valtakunnallisiin yleissopimuksiin.
4. OEM ei hyväksy pakkotyötä tai työhön pakottamista. Kaikilla OEM:n työntekijöillä on oikeus irtisanoutua työsopimuksen tai paikallisten lakien mukaisesti.
5. OEM ei käytä lapsityövoimaa. Alle 15-vuotiaita ei palkata. Vaaralliseen työhön ei palkata ketään alle 18-vuotiasta.
6. OEM suhtautuu kielteisesti kaikenlaiseen syrjintään. Ketään ei tulisi syrjiä etnisen taustan, ihonvärin, sukupuolen, uskonnon, poliittisen mielipiteen, sosiaalisen taustan, iän, vammaisuuden tai sairauden, ammattiliiton jäsenyyden tai sukupuolisen suuntautumisen vuoksi, ei työhönottotilanteessa eikä ammatin harjoittamisessa. Fyysinen ja henkinen ahdistelu on jyrkästi kielletty.

Ympäristö

7. OEM tukee ympäristöriskejä koskevaa varovaisuusperiaatetta: ”Vakavan tai peruuttamattoman vahingon uhatessa, täydellisen tieteellisen luotettavuuden puuttuminen ei saa olla perusteena sille, ettei heti ryhdy toimenpiteisiin ympäristön saastumisen estämiseksi”.
8. OEM tukee innovatiivisia ratkaisuja, jotka pienentävät ympäristön kuormittamista. OEM tukee aktiivisesti kehitystä, joka edistää entistä suurempaa ympäristön huomioon ottamista.
9. OEM tukee ympäristöystävällisen tekniikan kehittämistä. Kestävä kehitys on avainsana ja haluamme edistää ennalta ehkäisevää työtä ympäristömme hyväksi.


Korruptiovastaisuus

10. OEM vastustaa korruptiota ja kiristystä sen kaikissa muodoissa. Kehitämme ennakoivaa strategiaa ja konkreettisia ohjelmia taistellaksemme sekä yrityksen sisällä että konsernin huoltoketjuissa mahdollisesti tapahtuvaa korruptiota vastaan.